DAIPA er en forening for IP-administratorer i Danmark stiftet i 2005, en forening med en stærk, visionær indstilling til den faglige styrkelse af medlemmernes kompetencer og faglige grundlag.

Foreningen har rod i ERFA-samarbejdet for patentassistenter og -koordinatorer, som i fem år forinden foreningens stiftelse har arbejdet for at etablere et fælles forum for en højt specialiseret faggruppe med interesse i fortsat udvikling.

DAIPAs formål

  • at skabe et forum for IP-administratorer ansat i industrivirksomheder, patent- og varemærkebureauer og advokatfirmaer med henblik på faglig udvikling og sparring
  • at vedligeholde og udvikle medlemmernes faglige kompetencer, fx gennem foredrag, diskussioner og gå-hjem-møder
  • at etablere IP-uddannelse for målgruppen

Faglig udvikling og sparring

En af tankerne bag stiftelsen af foreningen har været ønsket om at etablere et netværk blandt patent- og varemærkeadministratorer på tværs af industrivirksomheder, patent- og varemærkebureauer og advokatfirmaer.

Ved at samle informationer om medlemmerne og stille disse til rådighed, får vi mulighed at trække på hinandens kompetencer og skabe et forum, hvor der både kan udveksles erfaringer og findes plads til debat.

Institutionelt medlemsskab af DIFI

DAIPA ansøgte ved stiftelsen af foreningen om medlemskab af DIFI som institutionelt medlem og er DIFI’s 5. institutionelle medlem med egen repræsentant i bestyrelsen.