Generelle regler for brug af DAIPAs hjemmeside
 
Medlemsskab
Medlemsskab af DAIPA koster kr. 425,00 om året og er et personligt medlemsskab.
Medlemsskab forudsætter, at du er beskæftiget med administrative opgaver, der relaterer sig til IP.

Links til andre hjemmesider
Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider, som ikke tilhører os. Vi påtager sig intet ansvar for indholdet af disse hjemmesider, herunder ikke for disse hjemmesiders produkter, ydelser mv.

Behandling af personoplysninger og brug af e-mails
Hvis brugeren af hjemmesiden afgiver oplysninger om sig selv, vil oplysningerne alene blive anvendt i forbindelse med brug af dette site.

Ophavsret og varemærkeret
Vi har ejendomsretten, ophavsretten, varemærkeretten og alle andre immaterielle rettigheder til hjemmesiden samt til de på hjemmesiden nævnte elementer, medmindre det er angivet, at sådanne rettigheder tilhører tredjemand.

Ændring af vilkår
 Vi forbeholder sig ret til når som helst at ændre vilkårene for brug af denne hjemmeside.