QIPA - uddannelse

QIPA - Qualified Intellectual Property Administrator

Et af DAIPAs hovedformål har været at få etableret en formaliseret uddannelse for medlemmerne med mulighed for certificering.

Det er lykkedes i samarbejde med DIFI, der siden 2006 har tilbudt et fuldt uddannelsesforløb til medarbejdere, der beskæftiger sig med formalitetssagsbehandling i patentbureauer og danske virksomheders patentafdelinger.

Formålet med et uddannelsesforløb til opnåelse af titlen Qualified Intellectual Property Administrator (QIPA) er at tilvejebringe fagligt kompetente og praktisk velfunderede danske administrative patentmedarbejdere samt at sikre administrativ specialistbistand til danske patentvirksomheder.

Hele QIPA-uddannelsesforløbet består af følgende kurser:

  • DAIPA I - Grundkursus for patentadministratorer (skriftlig eksamen)
  • DAIPA II - Videregående kursus for patentadministratorer (skriftlig eksamen)
  • DAIPA III - Immaterialret for patentadministratorer (mundtlig eksamen)

QIPA-titlen kan tildeles patentadministratorer, der har bestået uddannelsesforløbets 3 eksamener (for erfarne medlemmer kan gives dispensation for DAIPA I). Det er endvidere en betingelse for opnåelse af titlen, at man kan dokumentere mindst 3 års praktisk erfaring med patentsagsbehandling.

Læs mere om QIPA-titlen på www.difi.dk